Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2017

Jagodowa7
5825 bd5f
Reposted fromFinrod Finrod viamakros makros

February 19 2017

Jagodowa7
7875 c07c 500
Reposted fromMiziou Miziou viaNocturia Nocturia
Jagodowa7
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne
Reposted frompsychoo psychoo viaNocturia Nocturia

February 16 2017

Jagodowa7
1387 28ae
Reposted fromgaf gaf vialilijka lilijka

July 09 2015

Jagodowa7
Jagodowa7
Zabawna rzecz - im więcej czasu spędzamy w czyimś towarzystwie, tym bardziej zmienia się on w naszych oczach. Przyglądamy mu się, poznajemy jego rysy twarzy, ruch warg, kiedy wymienia pewne słowa, jego ekspresję. Najdrobniejsze oznaki zmiany nastroju stają się fascynujące. A potem ten ktoś zaskakuje nas, kiedy nagle zdajemy sobie sprawę, ile godzin spędziliśmy w jego towarzystwie, nie wiedząc nawet, że czas płynie. I dopiero wtedy dociera do nas, że staliśmy się najbliższymi przyjaciółmi. Wiemy o nim wszystko: kiedy zacznie czyścić okulary, kiedy włoży ręce do kieszeni i kiedy będzie się nam przyglądał, gdy patrzymy w inna stronę.
— Aimee Agresti – "Olśnienie"
Jagodowa7
8087 b75f
Reposted fromlittlefool littlefool viasoftly softly

July 05 2015

Jagodowa7
5104 c035 500
Reposted fromSkadii Skadii viaIlikecoffee Ilikecoffee

July 03 2015

Jagodowa7
(1235) the old reader
Reposted fromweightless weightless viamagdanestor magdanestor
Jagodowa7
5252 d257 500
Reposted fromikari ikari viaczoo czoo

June 29 2015

Jagodowa7
7324 f2ae 500
Reposted frommeem meem viakredkowa kredkowa

June 19 2015

Jagodowa7
3627 db34 500
Reposted fromkjuik kjuik viakredkowa kredkowa

June 12 2015

Jagodowa7
5750 c2c4
Reposted fromvelchomiq velchomiq vialilijka lilijka

June 04 2015

Jagodowa7
0621 bf25
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafuckinmess fuckinmess
Jagodowa7

May 26 2015

Jagodowa7
5439 9795
Reposted fromcalifornia-love california-love viacheri cheri
Jagodowa7

May 25 2015

Jagodowa7
Childhood memories
Jagodowa7
9569 cf62 500
chcę.
Jagodowa7
Większość Polaków po maturze spędza resztę życia na mijaniu się z powołaniem.
— ...
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl