Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2020

Jagodowa7
imageimage
Reposted fromthinredline thinredline viaslimak258 slimak258

July 13 2019

Jagodowa7
8076 9609 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaoll oll
Sponsored post
feedback2020-admin

July 06 2019

Jagodowa7
1546 d866
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakredkowa kredkowa
Jagodowa7
0297 7735 500
Reposted fromDarkArtist DarkArtist viaslimak258 slimak258
Jagodowa7
8509 4bf2
potter.
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viaslimak258 slimak258
Jagodowa7
8617 772c
Reposted fromEtnigos Etnigos viaslimak258 slimak258

June 15 2017

2162 5847 500
Reposted fromitzygethealthy itzygethealthy viaslimak258 slimak258

April 16 2017

2246 6614 500

banshy:

Neuschwanstein Castle by Jacob Riglin

Reposted fromitslikerufus itslikerufus viaSzavislav Szavislav

April 09 2017

Jagodowa7
8055 90e1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakredkowa kredkowa
Jagodowa7
0651 c9b5
Reposted fromparkaboy parkaboy viakredkowa kredkowa
Jagodowa7
1076 ed10 500
Reposted fromoll oll viakredkowa kredkowa
Jagodowa7
0297 7735 500
Reposted fromDarkArtist DarkArtist viaslimak258 slimak258

March 09 2017

Jagodowa7

Mam ochotę na papierosa, wino i dach w ciepłą, letnią noc.

— books
2853 bbeb 500

c-cassandra:

Handling responsibilities like an adult.

March 06 2017

Jagodowa7
8988 92db 500
Reposted fromrol rol viaxxxxxes xxxxxes

March 05 2017

Jagodowa7
6293 a1b9 500
Reposted frommonsieurgateau monsieurgateau
Jagodowa7
Zamykam laptopa, muszę odpocząć, zresetować się; szkoda, że człowiek nie ma przycisku reset albo nie może na dziesięć sekund wyłączyć się z prądu. Wszystko w nim od nowa by się poukładało i już by się przez jakiś czas nie zawieszał.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaRozaa Rozaa
Jagodowa7
3221 86be
Reposted fromseverine severine vialost-in-space lost-in-space

March 01 2017

Jagodowa7

February 24 2017

Jagodowa7
7589 3df9
Reposted fromjasminum jasminum viamikan mikan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...